Tag: สถานที่ท่องเที่ยว จ.ตรัง

สถานที่ท่องเที่ยว จ.ตรัง

สถานที่ท่องเที่ยว จ.ตรัง

สถานที่ที่น่าท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง มีมากมาย จังหวัดตรังเป็นหัวเมืองของภาคใต้ของประเทศไทย สถานที่ท่องเที่ยว หาดปากเมง เป็นชายหาดแห่งหนี่งในประเทศไทย ตั้งอยู่ในตำบลไม้ฝาด ซึ่งอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติเจ้าไหม ซึ่งอยู่ใกล้กัน สถานที่ท่องเที่ยว จ.ตรัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของจังหวัดตรัง ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แรกๆ ของจังหวัดที่ทุกคนมักนึกถึง นอกจากนี้แล้วยังเป็นสถานที่ตั้งของท่าเรือปากเมง เป็นรับส่งที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปเกาะต่างๆได้ ที่อยู่บริเวณทะเลจังหวัดตรัง

อ่านต่อ »

Subscribe เพื่อรับข่าวสารจากเรา

ชมภาพสวยๆ Exclusive