Tag: วัดพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม

วัดพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม เบตง และวัดพุทธาธวาส   จังหวัดยะลา 

    สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่จะนำเสนอให้ไปเที่ยวในครั้งนี้ วัดพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างความศรัทธา และยังเป็นสถานทีท่องเที่ยวที่มีสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามรวมถึงหากนักทอ่งเทียวคนไหน อยากไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แนะนำว่าที่จังหวัดยะลา ภายในเมืองเบตงแห่งนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับศาสนาเช่นเดียวกัน    สำหรับสถานทีท่องเที่ยวแห่งแรกก็คือ  วัดพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม เบตง  สำหรัที่นี่เมื่อนักท่องเที่ยเดินทางมาถึงอันดับแรกที่จะมองเห็นก็คือ วัดแห่งนี้สร้างอยู่บน

อ่านต่อ »

Subscribe เพื่อรับข่าวสารจากเรา

ชมภาพสวยๆ Exclusive