Tag: ร้านอาหารธรรมชาติโอชา

ร้านอาหารธรรมชาติโอชา

ร้านอาหารธรรมชาติโอชา

ร้านอาหารธรรมชาติโอชา ร้านนี้เป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับความสงบและความสวยงามมากที่จังหวัดนนทบุรีเทียนบางกรวยซึ่งที่นี่นั้นถ้าใครรู้จักที่เที่ยว ชมเฌยผู้ชายรู้ว่าร้านธรรมชาติโอชาแห่งนี้นั้นตั้งอยู่ตรงถนนถังเดียวกับที่ชมเฌยเลยซึ่งที่นี่นั้นจะมีต้นไม้ดอกไม้และใบหญ้าสวยงามพร้อมยังมีบึงของดอกบัวและใบบัวต่างๆมากมายอยู่ที่ร้าน ซึ่งถือได้ว่าตั้งชื่อได้เหมาะกับบรรยากาศของร้านมากเนื่องจากเต็มไปด้วยธรรมชาติถึงแม้ว่าภายในตัวร้านนั้นจะเรียกได้ว่าไม่รู้เท่ากับร้านอื่นๆแต่ต้องเขาบอกว่าถ้าต้องลงคะแนนให

อ่านต่อ »

Subscribe เพื่อรับข่าวสารจากเรา

ชมภาพสวยๆ Exclusive