Tag: พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์   จังหวัดลพบุรี

       พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  ที่จังหวัดลพบุรี  ตรงบริเวณถนนสรศักดิ์ซึ่งอยู่ในตำบลท่าหินจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและเหมาะกับการเดินทางไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะการพาบุตรหลานหรือคนเฒ่าคนแก่ไปเที่ยวที่ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เพราะที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถศึกษาหาความรู้ด้วยความรู้ที่ได้รับนั้นเป็นความรู้ที่ในปัจจุบันนี้เราไม่สามารถที่จะรู้ได้เนื่องจากว่าเป็นความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของคนในสมัยอดีต         โดยสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์นั้

อ่านต่อ »

Subscribe เพื่อรับข่าวสารจากเรา

ชมภาพสวยๆ Exclusive