Tag: ตลาดน้ำคลองลัดมะยม

เที่ยว ตลาดน้ำคลองลัดมะยม 

เที่ยว ตลาดน้ำคลองลัดมะยม 

          เที่ยว ตลาดน้ำคลองลัดมะยม  ที่ริมคลองลัดมะยม จะมีสถานที่ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวที่เน้นการเที่ยวเชิงช็อปปิ้ง เน้นการหาของกิน ที่นี่จะมีตลาดน้ำที่เป็นตลาดขายของเกี่ยวกับสินค้าการเกษตร ซึ่งคนที่นำมาขายก็จะเป็นชาวบ้าน ที่ทำไร่ทำสวนอยู่ในบริเวณนั้นแล้วนำผลิตผลทางการเกษตรของตนเองออกมาจำหน่ายให้คนที่สินใจกินผักที่มาจากชาวบ้านจริงจริงเป็นพืชผักที่ปลอดสารพิษไม่เป็นอันตราย เที่ยว ตลาดน้ำคลองลัดมะยม  เดิมทีที่คลองลัดมะยมก็เป็นคลองที่ชาวบ้านใช้สำหรับสัญจรเดินทางกันตามปกติ ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 254

อ่านต่อ »

Subscribe เพื่อรับข่าวสารจากเรา

ชมภาพสวยๆ Exclusive