การก้าวผ่านและออกจากเซฟโซน

มิถุนายน 29, 2022
adminone

การก้าวผ่านและออกจากเซฟโซน

https://media.istockphoto.com/photos/happy-jump-by-girl-in-nature-picture-id1097843576?k=20&m=1097843576&s=170667a&w=0&h=grnF772gfGMibTUoTbqXsQjfTAArkyRWp9GX-1iptcE=

ออกจากเซฟโซน ความสามารถในการทำสิ่งต่างๆของเรานั้นเองโดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงผู้อื่นสามารถผ่อนคลายและยังให้โอกาสตัวเราเองได้ทำสิ่งที่คุณไม่เคยทำมาก่อนโดยปราศจากการตัดสิน เราอาจต้องการไปเรียน ซื้อสินค้าหรือพักผ่อนให้เต็มที่ มีผลการวิจัยของเราระบุว่าการใช้เวลาทำสิ่งต่าง ๆ

คนเดียวสามารถบรรเทาแรงกดดันบางอย่างที่เพื่อน ๆนำมาได้ การอยู่คนเดียวจะทำให้รามีพื้นที่สำหรับสัมผัสสิ่งต่าง ๆ ในเวลาของเราเองและได้สัมผัสกับสิ่งรอบๆตัวโดยไม่วอกแวก ในการทำเช่นนี้ เราอาจพบว่าตัวเองหรือตัวตนที่แท้จริงอยู่ในสถานการณ์ใหม่ๆห่างจากเซฟโซนที่มีความสบายของเราด้วย พลังและประสบการณ์ที่ทำให้เราสามารถสัมผัสวัฒนธรรมในการเป็นนักเดินทางหรือการท่องเที่ยวโดยบำพังได้

ผู้เดินทางคนเดียวมีวิธีการทำสิ่งต่างๆของตนเอง มีพฤติกรรมและกระบวนการร่วมกันและมักจะกลายเป็นส่วนรวมในตัวเอง พวกเขารับทราบกระบวนการเดินทางคนเดียวและเคารพผู้อื่นที่ทำแบบเดียวกันและอาจถึงกับหาพื้นที่เพื่ออยู่คนเดียวด้วยกัน 

ผู้เดินทางคนเดียวสามารถมีส่วนร่วมในประสบการณ์และบทสนทนาร่วมกันในขณะที่ยังคงรักษาความส่วนตัวไว้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อจำเป็นแต่ยังทิ้งความเป็นตัวเองให้อยู่ตามลำพังได้ดีด้วย

แม้ในช่วงเริ่มต้นในการก้าวผ่านสิ่งที่เรียกว่าเซฟโซนนั้นอาจจะยาก ด้วยปัจจุบันหลายๆอย่างๆม่ว่าจะเป็นความกลัวต่อสิ่งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น เพราะบางคนนั้นก็เป็นที่มักจะคิดอะไรหรือคาดการณ์สิ่งต่างๆไว้ล่วงหน้า ทำให้ความกลัวนั้นก่อตัวขึ้นทำให้ยังไม่กล้าเกินออกจากเซฟโซนหรือสิ่งที่คิดว่ามีความสบายและเป็นตัวเองที่สุด

แต่เมื่อใดที่ได้ออกจากเซฟโซนแล้วนั้น สิ่งที่เราจะได้พบคือสิ่งใหม่ๆอย่างแน่นอน  ufabet เว็บแม่     นักท่องเที่ยวหลายคนเช่นกันที่อยากจะออกเดินทางและเดินทางโดยลำพังแต่ยังคงมีความกังวลในสิ่งต่างๆและกลัวว่าจะไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่อาจจะเผชิญได้ อย่างไรก็ตามเมื่อลองสักครั้ง ก็จะทำให้เรานั้นเป็นคนที่เก่งและแกร่งมากขึ้น

เราจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้อย่างดีและเกิดการเรียนรู้ในสถานการณ์ต่างๆด้วย ทำให้เราเห็นมุมมองทั้งในการใช้ชีวิตและการเดินทางที่กว้างมากยิ่งขึ้นและจะเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้ชีวิตเรามีความสุขและรู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆที่เรานั้นได้เกิดมาและใช้ชีวิตนั้นเอง ดังนั้นแล้วถ้าหากหลายๆคนอาจจะยังไม่กล้าออกจากเซฟโซนของตัวเองนั้นก็ถือว่าไม่ใช่สิ่งที่ผิดหรือเป้นสิ่งที่ไม่ควรทำ แต่ถ้าหากสามารถก้าวผ่านมาได้นั้น นั่นหมายความว่าโลกใบเก่าในมุมมองใหม่ๆจะรอเราอยู่และให้เราได้ออกไปค้นหาและพบกับสิ่งต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายนั่นเอง

Subscribe เพื่อรับข่าวสารจากเรา

ชมภาพสวยๆ Exclusive