วัดที่มีสถาปัตยกรรม ที่สวยงามติดอันดับประเทศของไทย 

มีนาคม 17, 2022
adminone

วัดที่มีสถาปัตยกรรม ที่สวยงามติดอันดับประเทศของไทย 

 วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร  จังหวัดอยุธยา   

      วัดที่มีสถาปัตยกรรม วัดแห่งนี้มีการก่อสร้างมานานหลายร้อยปีแล้ว เพราะตั้งขึ้นเมื่อในรัชสมัย ปี พ.ค.  2419 ซึ่งตรงกับสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงโปรดให้ใช้สถาปัตยกรรมศิลปะแบบโกธิคเลียนแบบโบสถ์คริสต์  จึงทำให้เราได้เห็นพระอุโบสถสีเหลืองของวัดแห่งนี้เป็นตัวอาคารมีโดมหอคอยปลายแหลมเหมือนอย่างเช่นวิหารในสถาปัตยกรรมตะวันตก 

          ที่นี่เป็นวัดที่สร้างไว้บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา  โดยวัดแห่งนี้ถูกแต่งต้ั้งให้เป็นวัดพระอารามหลวง บริเวณฐานชุกชีก็ยังมีลักษณะเหมือนที่ตั้งไม้กางเขนแบบโบสถ์อีกด้วยส่วนภายในพระอุโบสถนั้นตกแต่งแบบผสมผสานศิลปะระหว่างแบบประเพณีนิยมกับแบบตะวันตกเข้าด้วยกันได้อย่างสวยงามสมกับเป็นวัดไทยสไตล์ยุโรปแห่งเดียวในประเทศไทย 

     วัด โฝวกวงซัน   เขตคลองสามวา   จังหวัดกรุงเทพฯ  

        วัดแห่งนี้เป็นวัดในพระพุทธศาสนานิกายมหายานสาขาจากไต้หวันที่ออกแบบพุทธวิหารทั้งหมดในแบบศิลปะจีนประดับตกแต่งได้อย่างสวยงาม   และมีการถูกเรียกว่า สถาบันพุทธศาสนาเถรวาทมหายานโฝวกวงซัน  ภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพหลายองค์ให้กราบไหว้ขอพร

       สำหรับด้านในของวิหารกลางนั้นจะมีองค์พระประธานสามองค์ด้านนอกก็มีวิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์อีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บริเวณใต้ฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่สีทองที่สูงสง่างามภายในวิหารจะมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานอยู่กลางวิหารทั้ง 4 ปาง

         ได้แก่ปางประทานบุตร  และ ปางประทานพร รวมถึง  ปางประทานทรัพย์และปางประทานโชคลาภวัดปรกองค์การ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในกรุงเทพที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามสไตล์จีนให้เราได้ของบูชาโดยที่ไม่ต้องบินไปถึงไต้หวันปัจจุบันได้กลายเป็นจุดเช็คอินล่าสุดของเขตคลองสามวากรุงเทพฯไปเป็นที่เรียบร้อย 

     วัดบ้านถ้ํา จังหวัดกาญจนบุรี

      วัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 200 ปีแห่งนี้มีจุดเด่นตรงทางขึ้นถ้ำเป็นบันไดกว่า 200 กว่าขั้นทอดยาวเข้าไปในปากมังกรตัวใหญ่เมื่อเดินเข้าไปถึงภายในถ้ำจะมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยหลวงพ่อใหญ่ชินราชที่งดงามและยังมีหินงอกลักษณะคล้ายผู้หญิงที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าคือนางบัวคลี่ภรรยาของขุนแผนในตำนานเรื่องขุนช้างขุนแผนที่เล่าขานต่อกันมาช้านาน

      บนยอดเขายังมีถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยสวยงามอยู่หลายถ้ำนอกจากนี้ด้านบนยังมีพระบรมธาตุเกตุแก้วจุฬามณีหน้าพันบุรีศรีเมืองการศูนย์รวมพระธาตุ 12 นักษัตริย์ตั้งอยู่บนยอดเขาและยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งของจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วย 

 

สนับสนุนโดย.  ทางเข้า Ufabet มือถือ

Subscribe เพื่อรับข่าวสารจากเรา

ชมภาพสวยๆ Exclusive