จังหวัดแห่งมรดกโลก…กำแพงเพชร

พฤษภาคม 5, 2020
adminone

จังหวัดแห่งมรดกโลก…กำแพงเพชร

 

จังหวัดแห่งมรดกโลก…กำแพงเพชร เป็นจังหวัดที่มีมรดกอันล้ำค่าอยู่มากมายในประเทศไทยกระจายกันอยู่ในแต่ละอำเภอของจังหวัด มรดกอันล้ำค่าที่ว่านั้นเป็นทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ สิ่งของมีค่าต่าง ๆที่มีมาแต่ในอดีต

จังหวัดแห่งมรดกโลก…กำแพงเพชร รวมไปถึงความงดงามของธรรมชาติในจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งบางสิ่งบางอย่างไม่สามารถหาได้แล้วในปัจจุบัน จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นอย่างมากทั้งทางจิตใจของชาวไทย และทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า ทางจังหวัดกำแพงเพชรได้มีการเก็บรักษา ดูแลไว้เป็นอย่างดีเพื่อให้ลูกหลานได้มาศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และท่องเที่ยวทยสืบต่อไป

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ภายในของอุทยานแห่งนี้มีโบราณสถานอยู่มากมาย และมีขนาดพื้นที่ของอุทยานกว้างขวางเป็นอย่างมาก โดยมีการแบ่งพื้นที่ภายในอุทยานออกเป็น 2 เขต เพื่อให้สะดวกต่อการเดินชมเพื่อศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถานภายในอุทยานแห่งนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นมรดกโลกที่สำคัญ เพราะสามารถบ่งบอกถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร เป็นศาลประจำจังหวัดกำแพงเพชรที่มีผู้คนเข้ามากราบไหว้กันเป็นจำนวนมาก และยังเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธตั้งแต่ในอดีต ศาลหลักเมืองแห่งนี้มีอายุมากกว่า 700 ปี ถือว่าอยู่คู่กับคนในจังหวัดกำแพงเพชรมาหลายต่อหลายรุ่นแล้ว และมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากมาจนปัจจุบัน

วัดบาง ภายในวัดบางแห่งนี้มีพระพุทธรูปเก่าแก่ โดยเนื้อขององค์พระเป็นเนื้อสำริดทั้งองค์ ในปัจจุบันพระพุทธรูปเนื้อสำริดองค์นี้ถือว่าเป็นองค์ที่มีความชำรุดเสียหายจากกาลเวลาน้อยที่สุด ชาวบ้านในละแวกวัดบางให้ความเคารพ นับถือพระพุทธรูปองค์นี้เป็นอย่างมาก เพราะเปรียบเหมือนพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดกำแพงเพชรเลยทีเดียว และที่สำคัญภายในวัดบางแห่งนี้ยังมีซุ้มกอ ซึ่งเป็นพระเครื่องที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในจังหวัดกำแพงเพชร ด้วยความศักดิ์สิทธิ์จึงมีผู้คนมากมายเข้าไปหามาบูชากันเป็นอย่างมาก

วัดเทพโมฬี เป็นวัดที่อยู่คู่กับคนในจังหวัดกำแพงเพชรมานานแสนนาน และยังมีเรื่องเล่าของหลวงพ่อโมฬีที่มีชื่อเสียงไปทั่วทั้งจังหวัดในเรื่องของการขอให้ฝนไม่ตกในขณะกำลังพิธีการต่าง ๆ ในวันที่จะมีพิธีการสำคัญต่าง ๆขึ้นผู้คนในจังหวัดกำแพงเพชรจึงมักจะไปขอหลวงพ่อโมฬีให้ดำเนินงานไปอย่างราบรื่น

บ่อน้ำสีฟ้า เป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่ในจังหวัดกำแพงเพชรที่มีน้ำในบ่อเป็นสีฟ้าเหมือนกับน้ำทะเล ซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ถือเป็นมรดกจากธรรมชาติของจังหวัดกำแพงเพชร และด้วยความสวยงามของบ่อน้ำแห่งนี้ ทำให้ในปัจจุบันมีผู้คนมากมายให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 

บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง บ่อน้ำพุร้อนเมืองไทยในจังหวัดกำแพงเพชร ปัจจุบันเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อการผ่อนคลาย มีน้ำพุร้อนที่เปิดให้บริการทั้งหมด 5 บ่อ ซึ่งมีความเป็นธรรมชาติเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากน้ำพุร้อนจะมาจากธรรมชาติแล้ว บรรยากาศโดยรอบยังอุดมสมบูรณ์ และมีอากาศที่บริสุทธิ์สดชื่นอีกด้วย 

 

 

 

สนับสนุนโดย  เว็บพนันบอลฝากขั้นต่ำ 100

Subscribe เพื่อรับข่าวสารจากเรา

ชมภาพสวยๆ Exclusive